Alcon

Alcon är världens största leverantör av ögonvårdsprodukter. Alcon har en bred portfölj av produkter inom ögonvård inom de två verksamhetsområdena Surgical och Vision Care.

Alcon Nordic A/S
Edvard Thomsens Vej 14
København 2300
Danmark

Telefon: +45 36 36 43 00
Webbplats: http://www.alcon.se/

Nyheter