Skip to main content
 • Välkommen till SOLF

  Sveriges Optikleverantörers Förening
 • Välkommen till SOLF

  Sveriges Optikleverantörers Förening
 • Välkommen till SOLF

  Sveriges Optikleverantörers Förening
 • Välkommen till SOLF

  Sveriges Optikleverantörers Förening
 • Välkommen till SOLF

  Sveriges Optikleverantörers Förening
 • Välkommen till SOLF

  Sveriges Optikleverantörers Förening

Vad gör SOLF?


Branschförening

Sveriges Optikleverantörers Förening – SOLF – grundades 1970 och är en branschförening som samlar leverantörer till den svenska optikbranschen. Här ingår leverantörer inom glasögonoptik, glasögonbågar, kontaktlinser, instrument för synundersökningar, tillbehör och tjänster för optikbutiker.

Kvalitetsstämpel

Ett medlemskap i SOLF är en kvalitetsstämpel på att företaget agerar seriöst i affärsuppgörelser samt uppträder på ett affärsmässigt sätt gentemot kunder och kollegor inom branschen.
2024 instiftades SOLF-stipendiet. I samband med Optikmässan 2024 delades de första stipendierna ut, nämligen till Anette Löv och till Therese Westerlund.

Optikmässan

SOLF arrangerar årligen en optikmässa. Medlemmar i SOLF erhåller en betydande rabatt för att ställa ut på mässan.
Nästa Optikmässa kommer arrangeras 10-11 januari 2025.
För information och intresseanmälan:
www.optikmassan.se

Föreningen har till ändamål

 • att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen
 • att befrämja en sund utveckling inom branschen
 • att verka för god kvalitet och standard inom branschen
 • att företräda medlemmarnas intressen gentemot myndigheter, massmedia och
  organisationer
 • att bevaka och handlägga utställnings- och PR-frågor

Varför ska man vara medlem?

Nätverk

SOLF fungerar som ett nätverk där det ges möjligheter att möta kollegor inom branschen på ett neutralt plan. SOLF har två ordinarie föreningsmöten: ett årsmöte på våren och ett höstmöte på hösten.

Medlemsförmåner

I föreningen har vi noggrant arbetat för att säkerställa att våra medlemmar får tillgång till de bästa möjliga fördelarna och erbjudandena. Som ett resultat av detta engagerade arbete.

Statistik

Föreningen erbjuder månadsvis försäljningsstatistik samt möjlighet att delta i kreditrapportering. Att delta i föreningens försäljningsstatistik är ett kraftfullt verktyg att få en bättre överblick om det egna företagets försäljning i förhållande till branschen

Styrelsen


Johan Carlius – ordförande

Rodenstock

Fredrik Jönsson – vice ordförande

Essilor Luxottica

Tobias Sachs – ledamot

Frameworks

Lovisa Fagerlund – ledamot

Cooper Vision

Peder Gyllenberg – ledamot

Idun Digital

Björn Isacsson – ledamot

Johnson & Johnson

Mats Solman – ledamot

Hoya

Vad säger våra medlemmar?


 • Peder Gyllenberg

  Vi ser ett stort värde i att vara med i SOLF, det ger oss tillfälle att träffa våra branschkollegor och utbyta erfarenheter och lära oss mer om våra kunders behov.

 • Johan Carlius

  Att vara medlem i SOLF är viktigt för oss. SOLF är det naturliga nätverket för branschen. Kanske är det viktigast av allt vår egen mässa, som samlar branschen och där vi som medlem även har förmånliga villkor för att delta.

Optikmässan

Optikmässan arrangeras av SOLF och är Skandinaviens största mässa för optikbranschen. På SOLF-mässan möts tillverkare, optiker, butiksägare och personal, distributörer, marknadsförare, studenter mfl. för att utveckla branschen, se de senaste trenderna och nyheterna, träffa branschkollegor och göra affärer.

I samband med SOLF-mässan 2024 delades det nybildade SOLF-stipendiet ut till Anette Löv och till Therese Westerlund. 

Nästa SOLF-mässa går av stapeln den 10-11 januari 2025, även denna gång på Waterfront. Varmt välkomna då!

För ytterligare information om mässan – gå vidare till optikmassan.se 

Externa länkar

  About Solf

  The Swedish organization for suppliers to the optical trade – SOLF.

  SOLF was founded in 1970 and is an association of Swedish suppliers of optical glasses, contact lenses, accessories, machines and instruments.

  SOLF main mission is to:

  – represent and promote our members’ common interests,
  – support an appropriate development of the industry,
  – promote good quality and high standard in the industry,
  – represent our members’ interests towards authorities, media and NGO’s
  – monitor and manage exhibition and public relation issues.

  What does SOLF do?

  – Members in SOLF gather regularly in meetings where current industry issues can be addressed.
  – SOLF arranges an annual fair where optics member companies have advantages as exhibitors.
  – Members in SOLF are invited to participate in sales statistics of glasses, frames and lenses.
  – SOLF assist members in legal advice, particularly in matters concerning consumer law.
  – SOLF provides coverage of business intelligence, for example EU rules.

  For information and contact concerning the Swedish optical fair Optikmässan – read more here!