Välkommen till SOLF

Sveriges Optikleverantörers Förening

VAD GÖR SOLF

Branschförening

Sveriges Optikleverantörers Förening – SOLF – grundades 1970 och är en branschförening som samlar leverantörer till den svenska optikbranschen. Här ingår leverantörer inom glasögonoptik, glasögonbågar, kontaktlinser, instrument för synundersökningar, tillbehör och tjänster för optikbutiker.

Kvalitetsstämpel

Ett medlemskap i SOLF är en kvalitetsstämpel på att företaget agerar seriöst i affärsuppgörelser samt uppträder på ett affärsmässigt sätt gentemot kunder och kollegor inom branschen.

SOLF-stipendiet
2024 instiftades SOLF-stipendiet. I samband med Optikmässan 2024 delades de första stipendierna ut, nämligen till Anette Löv och till Therese Westerlund.

Optikmässan

SOLF arrangerar årligen en optikmässa. Medlemmar i SOLF erhåller en betydande rabatt för att ställa ut på mässan.
Nästa Optikmässa kommer arrangeras 2025.
För information och intresseanmälan:
www.optikmassan.se


Föreningen har till ändamål

  • att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen
  • att befrämja en sund utveckling inom branschen
  • att verka för god kvalitet och standard inom branschen
  • att företräda medlemmarnas intressen gentemot myndigheter, massmedia och
    organisationer
  • att bevaka och handlägga utställnings- och PR-frågor

Varför ska man vara medlem?

Nätverk

SOLF fungerar som ett nätverk där det ges möjligheter att möta kollegor inom branschen på ett neutralt plan. SOLF har två ordinarie föreningsmöten: ett årsmöte på våren och ett höstmöte på hösten.

Medlemsförmåner

En rad förmånliga avtal finns tecknade för medlemmar i föreningen.

Statistik

Föreningen erbjuder månadsvis försäljningsstatistik samt möjlighet att delta i kreditrapportering. Att delta i föreningens försäljningsstatistik är ett kraftfullt verktyg att få en bättre överblick om det egna företagets försäljning i förhållande till branschen

Styrelsen

Johan Carlius - ordförande

Rodenstock

Fredrik Jönsson - vice ordförande

Essilor Luxottica

Tobias Sachs - ledamot

Frameworks

Lovisa Fagerlund - ledamot

Cooper Vision

Peder Gyllenberg - ledamot

Idun Digital

Björn Isacsson - ledamot

Johnson & Johnson

Mats Solman - ledamot

Hoya

Vad säger våra Medlemmar?

Att vara medlem i SOLF är viktigt för oss. SOLF är det naturliga nätverket för branschen. Kanske är det viktigast av allt vår egen mässa, som samlar branschen och där vi som medlem även har förmånliga villkor för att delta.

Johan Carlius
Johan Carlius
Rodenstock, ordf SOLF

Vi ser ett stort värde i att vara med i SOLF, det ger oss tillfälle att träffa våra branschkollegor och utbyta erfarenheter och lära oss mer om våra kunders behov.

Peder Gyllenberg
Peder Gyllenberg
Idun Digital

optikmässan

Optikmässan arrangeras av SOLF och är Skandinaviens största mässa för optikbranschen. På mässan möts tillverkare, optiker, butiksägare och personal, distributörer, marknadsförare, studenter mfl. för att utveckla branschen, se de senaste trenderna och nyheterna, träffa branschkollegor och göra affärer.

Optikmässan 2024 genomfördes på Stockholm Waterfront 19-20 januari 2024. Nästa mässa kommer gå av stapeln  2025. 

I samband med mässan delades SOLF-stipendiet ut till Anette Löv och till Therese Westerlund.

För ytterligare information om mässan – gå vidare till optikmassan.se 

Titta på ett sammandrag från Optikmässan 2019


Kontakt

SOLF – Sveriges Optikleverantörers Förening
Box 22304
104 22 Stockholm
Besöksadress: c/o iOffice, Drottninggatan 32 (11 tr), Stockholm

Tel: +46 8 121 620 92

E-post info@solf.se
Internet www.solf.se

Externa länkar: